Smlouva o zapůjčení vozidla vzor

Vítejte ve vzoru smlouvy o zapůjčení vozidla. Tato smlouva slouží k zajištění právního rámce pro zapůjčení vozidla od jednoho subjektu druhému. Bezpečnost a transparentnost jsou klíčové, a proto je důležité, aby byla tato smlouva pečlivě vypracována a všichni zúčastnění si byli vědomi svých práv a povinností. Následující text obsahuje vzor smlouvy o zapůjčení vozidla a vysvětluje důležité body této dohody.

Část 1: strany smlouvy

Tato část identifikuje strany, které jsou do této smlouvy zapojeny. Každá strana by měla být plně identifikována včetně názvu, adresy a kontaktních informací.

1.1 Půjčitel

Jméno a příjmení (název společnosti): ________________________

Adresa: _______________________________________________

Telefonní číslo: _________________________________________

Email: ________________________________________________

1.2 Půjčovatel

Jméno a příjmení (název společnosti): ________________________

Adresa: _______________________________________________

Telefonní číslo: _________________________________________

Email: ________________________________________________

Část 2: předmět smlouvy

Tato část specifikuje vozidlo, které je předmětem smlouvy, včetně jeho popisu, registračního čísla a stávajícího stavu.

2.1 Popis vozidla

Značka a model vozidla: ____________________________________

Registrační číslo: ________________________________________

Stávající stav vozidla: ___________________________________

Část 3: doba zapůjčení

Tato část určuje období, po které bude vozidlo zapůjčeno, a v případě potřeby i datum a čas předání a vrácení vozidla.

3.1 Doba zapůjčení

Období zapůjčení vozidla: od ______________ do ______________

3.2 Datum a čas předání

Datum a čas předání vozidla: _____________________________

3.3 Datum a čas vrácení

Datum a čas vrácení vozidla: _____________________________

Část 4: podmínky použití

Tato část uvádí podmínky použití vozidla, včetně omezení na účel použití, povinností ohledně údržby a zajištění, a dalších relevantních informací.

4.1 Účel použití

Vozidlo bude použito pouze pro následující účely: ___________________

4.2 Údržba a zajištění

Půjčitel je povinen zajistit pravidelnou údržbu vozidla a včasné plnění všech povinností ohledně technické kontroly.

Část 5: pojištění

Tato část se týká pojištění vozidla a určuje, kdo nese odpovědnost v případě škody nebo nehody.

5.1 Pojištění

Vozidlo je pojištěno proti škodám podle následujícího pojišťovacího plánu: _________________

5.2 Odpovědnost za škodu

V případě škody nese odpovědnost: ___________________________

Část 6: závěrečné ustanovení

Tato část obsahuje různá ustanovení, včetně toho, co se stane v případě porušení smlouvy a jaké právní postupy budou následovány.

6.1 Porušení smlouvy

V případě porušení této smlouvy bude postupováno následovně: ___________________

6.2 Rozhodčí řízení

V případě sporu mezi stranami bude použito rozhodčího řízení podle platného právního rámce.

Časté otázky

FAQ 1: Jaké jsou hlavní povinnosti půjčitele?

Půjčitel je povinen udržovat vozidlo v dobrém stavu a používat ho pouze pro stanovený účel. Také musí platit veškeré náklady spojené s provozem vozidla, včetně paliva a údržby.

FAQ 2: Co se stane v případě nehody s vozidlem?

V případě nehody s vozidlem je třeba okamžitě informovat půjčitele a postupovat podle pokynů uvedených v pojišťovací smlouvě. Odpovědnost za škodu závisí na dohodě mezi stranami.

FAQ 3: Jak se řeší spor mezi stranami?

Spory mezi stranami budou řešeny prostřednictvím rozhodčího řízení, pokud nedojde k dohodě mimosoudní cestou.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář