Potvrzení o zdanitelných příjmech: jak je získat a co obsahuje

Potvrzení o zdanitelných příjmech jsou důležitými dokumenty pro každého, kdo pracuje jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná. Tyto potvrzení obsahují důležité informace o vašich příjmech, které jsou podléhající zdanění, a jsou nezbytné pro plnění daňových povinností v České republice. V tomto článku se podrobně podíváme na potvrzení o zdanitelných příjmech, jak je získat, a co všechno by měla tato důležitá dokumentace obsahovat.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Pokud jste zaměstnancem, vaše potvrzení o zdanitelných příjmech budou obsahovat všechny příjmy, které jste obdrželi od svého zaměstnavatele během daného daňového období. Tyto příjmy mohou zahrnovat platy, bonusy, odměny, a další finanční benefity, které vám byly vyplaceny. Potvrzení by mělo také obsahovat informace o odvodech na sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor

Pro správné vyplnění daňového přiznání je důležité mít správný vzor potvrzení o zdanitelných příjmech. Tento vzor je stanoven Finančním úřadem a musí být dodržen. Vzor potvrzení obvykle obsahuje následující informace:

 • Jméno a adresa zaměstnavatele
 • Jméno a adresa zaměstnance
 • Identifikační údaje zaměstnance (rodné číslo nebo datum narození)
 • Počet odpracovaných dnů/měsíců
 • Částka hrubé mzdy
 • Odčítání sociálního a zdravotního pojištění
 • Částka čisté mzdy

Potvrzení o zdanitelných příjmech dpp

Osoby samostatně výdělečně činné (DPP) obdrží potvrzení o zdanitelných příjmech od svých klientů nebo zakázkových partnerů. Tato potvrzení by měla obsahovat informace o příjmech, které jste obdrželi za poskytované služby nebo zboží. Je důležité, aby byly veškeré příjmy správně zdaněny a řádně deklarovány ve vašem daňovém přiznání.

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele jsou obvykle vydávána na konci každého daňového období. Zaměstnavatelé mají povinnost poskytnout tato potvrzení svým zaměstnancům, a to včetně všech relevantních údajů. Zaměstnanec je pak povinen tyto informace použít při vyplňování daňového přiznání.

Potvrzení o příjmech vzor

Podobně jako u potvrzení o zdanitelných příjmech, i potvrzení o příjmech mají své standardní vzory, které je třeba dodržovat. Vzor potvrzení o příjmech by měl obsahovat:

 • Jméno a adresa osoby, která platí
 • Jméno a adresa osoby, která příjem obdržela
 • Identifikační údaje (rodné číslo nebo datum narození) příjemce
 • Popis příjmu (např. mzda, honorář)
 • Částku příjmu

Pokud potřebujete konkrétní vzor potvrzení o zdanitelných příjmech nebo potvrzení o příjmech, můžete se obrátit na Finanční úřad, kde vám budou schopni poskytnout aktuální verze těchto formulářů.

1. Jak často obdržím potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele?

Obvykle byste měli dostat potvrzení od zaměstnavatele jednou ročně na konci daňového období, tedy obvykle v lednu nebo v únoru následujícího roku.

2. Jak dlouho bych měl uchovávat potvrzení o zdanitelných příjmech?

Je doporučeno uchovávat potvrzení o zdanitelných příjmech po dobu minimálně 5 let. To je obvyklá doba, po kterou může Finanční úřad provádět kontrolu.

3. Co mám dělat, pokud se mi potvrzení ztratí nebo poškodí?

Pokud ztratíte potvrzení o zdanitelných příjmech, měli byste se obrátit na svého zaměstnavatele a požádat o opětovné vydání. Pokud je poškozené, měli byste informovat svého zaměstnavatele a požádat o nový výtisk.

4. Jaký je termín pro podání daňového přiznání v České republice?

Termín pro podání daňového přiznání se může lišit, ale obvykle je to do konce března následujícího roku. Je důležité tento termín dodržet, abyste se vyhnuli pokutám a nepříjemným komplikacím s daněmi.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář