Výpověď dohodou vzor ke stažení

Výpověď dohodou je právním akt, kterým se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na ukončení pracovního poměru. Tento dokument je důležitým prvkem pro obě strany, protože stanovuje podmínky, za jakých k ukončení dochází. Proces ukončení pracovního poměru by měl být v souladu se zákonem a respektovat práva obou stran.

Obsah výpovědi dohodou

Výpověď dohodou by měla obsahovat několik klíčových informací:

  • Identifikaci zaměstnavatele a zaměstnance.

  • Datum, kdy má výpověď nabýt účinnost.

  • Důvody ukončení pracovního poměru.

  • Eventuální náhrady nebo odstupné.

  • Způsob vyplacení zbývajícího platu či jiných finančních nároků.

  • Podepsání obou stran.

Jak napsat výpověď dohodou

Psaní výpovědi dohodou vyžaduje pozornost k detailům a jasný, srozumitelný jazyk. Je důležité být přesný a v žádném případě se nevyjadřovat hanlivě nebo urážlivě. Zde je vzor výpovědi dohodou ke stažení:

Identifikace stran Zaměstnavatel: [Jméno a příjmení], [Název společnosti] Zaměstnanec: [Jméno a příjmení]
Datum vystavení [Datum]
Datum účinnosti [Datum]
Důvody výpovědi [Stručný popis důvodů]
Odškodné/odstupné [Pokud je předem stanoveno]
Podpisy Zaměstnavatel: ____________________ Zaměstnanec: ____________________

Je důležité si uvědomit, že výpověď dohodou musí být v souladu se zákonem a neměla by porušovat práva zaměstnance.

Faqs

1. Jaké jsou běžné důvody pro výpověď dohodou?

Běžné důvody mohou zahrnovat restrukturalizaci společnosti, snížení pracovního úvazku, nebo vzájemnou dohodu obou stran.

2. Jaké jsou práva zaměstnance při výpovědi dohodou?

Zaměstnanec má právo na vyplacení zbývajícího platu, případně odstupného či odškodného dle dohody. Dále má nárok na vystavení potvrzení o pracovním poměru.

3. Co mám dělat, pokud nesouhlasím s podmínkami výpovědi dohodou?

Pokud nesouhlasíte s podmínkami, měli byste konzultovat právníka nebo odborového zástupce, kteří vám mohou poskytnout odbornou radu a pomoci hájit vaše práva.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář