Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky je právní dokument, který upravuje převod práva na pohledávku z jednoho subjektu na druhého. Tato smlouva je často využívána v obchodním světě, kde může jedna strana postoupit svou pohledávku vůči dlužníkovi jiné straně. V tomto článku se budeme podrobně zabývat smlouvou o postoupení pohledávky, jejími klíčovými prvky a jak ji správně uzavřít.

Co je Smlouva o Postoupení Pohledávky?

Smlouva o postoupení pohledávky je právní dohoda mezi dvěma stranami, kde jedna strana (označovaná jako postupující) přenáší své právo na pohledávku na druhou stranu (označovanou jako postupující). Tato smlouva stanovuje podmínky a náležitosti převodu pohledávky, včetně částky, za kterou je pohledávka postoupena, a dalších relevantních podmínek.

Klíčové body ve smlouvě o postoupení pohledávky

Pro správné uzavření smlouvy o postoupení pohledávky je důležité zahrnout následující klíčové body:

 • Identifikace Stran: Smlouva by měla obsahovat úplné a přesné údaje o obou stranách – postupující a postupující.
 • Popis Pohledávky: Smlouva by měla jasně popsat pohledávku, která je předmětem postoupení, včetně částky a dalších podstatných informací.
 • Částka za Postoupení: Uveďte částku, za kterou je pohledávka postoupena, a způsob platby.
 • Podmínky Postoupení: Definujte podmínky postoupení pohledávky, včetně termínu a způsobu, jakým má být pohledávka převedena.
 • Záruky a Závazky: Smlouva by měla obsahovat jakékoliv záruky, které postupující poskytuje postupujícímu, a závazky obou stran.

Jak Uzavřít Smlouvu o Postoupení Pohledávky?

Pro správné uzavření smlouvy o postoupení pohledávky je vhodné postupovat následujícím způsobem:

 1. Zjistěte identitu a kontakt na strany, které se účastní smlouvy.
 2. Detailně popište pohledávku, která má být postoupena, včetně částky a dalších podrobností.
 3. Stanovte podmínky postoupení, včetně termínu a způsobu převedení pohledávky.
 4. Definujte jakékoliv záruky a závazky, které budou součástí smlouvy.
 5. Pečlivě zkontrolujte smlouvu a ujistěte se, že všechny podmínky jsou jasně a přesně uvedeny.
 6. Obě strany by měly smlouvu podepsat a měla by být vytvořena kopie pro obě strany.

Faktura Vzor ke Stažení Zdarma

V rámci smlouvy o postoupení pohledávky může být užitečné mít také fakturu vzor ke stažení zdarma. Tento vzor faktury může sloužit k dokumentaci pohledávky a usnadnit sledování plateb.

Faqs o smlouvě o postoupení pohledávky

Co se rozumí postoupením pohledávky?

Postoupením pohledávky se rozumí převod práva na pohledávku z jednoho subjektu na druhý. To znamená, že druhá strana bude mít právo na pohledávku a může ji vymáhat od dlužníka.

Musím mít advokáta při uzavírání smlouvy o postoupení pohledávky?

Je to doporučeno, ale ne vždy nutné. Mít právního zástupce může pomoci zajistit, že smlouva je správně sestavena a zohledňuje vaše zájmy.

Je faktura vzor ke stažení zdarma k dispozici online?

Ano, na internetu najdete mnoho zdrojů, kde lze stáhnout faktura vzor ke stažení zdarma. Je důležité vybrat takový vzor, který odpovídá vašim potřebám a právním požadavkům.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář