Šikana na pracovišti mezi kolegy

Šikana na pracovišti mezi kolegy je závažným problémem, který ovlivňuje mnoho lidí ve firemním prostředí. Tento článek se zabývá touto důležitou tématikou a poskytuje užitečné informace o tom, jak rozpoznat šikanu, jak se bránit a jak zajistit bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance.

Co je šikana na pracovišti?

Šikana na pracovišti je jednání, které zahrnuje opakované nepřiměřené chování, které má za cíl ublížit nebo ponižovat jiného zaměstnance. Může se projevovat různými způsoby, včetně verbálního, emocionálního nebo fyzického zneužívání. Šikanovaná osoba často trpí duševně i fyzicky, což může mít vážné následky na její zdraví a pohodu.

Jak rozpoznat šikanu na pracovišti?

Rozpoznat šikanu na pracovišti může být obtížné, protože se často odehrává skrytě. Některé znaky, které by mohly naznačovat, že se jedná o šikanu, zahrnují:

 • Opakované urážky, posměšky nebo hanobení
 • Izolace a vyloučení ze skupiny
 • Nadměrný tlak na pracovní výkon
 • Nespravedlivé rozdělování práce nebo povýšení
 • Fyzické napadení nebo hrozby násilím

Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Bránit se šikaně na pracovišti je důležité a zaměstnanci by měli vědět, jak jednat v případě, že se ocitnou ve špatné situaci:

 1. 1. Komunikace: Pokuste se komunikovat se svými kolegy o svých pocitech a problémech. Snažte se najít konstruktivní řešení.
 2. 2. Hlášení nadřízeným: Pokud se situace nezlepší, obraťte se na svého nadřízeného nebo personální oddělení a informujte je o problému.
 3. 3. Evidence: Uchovávejte si důkazy o šikaně, jako jsou e-maily, záznamy z rozhovorů nebo svědectví svědků.
 4. 4. Právní kroky: Pokud se situace nevyřeší interně, můžete zvážit právní kroky, včetně kontaktování právního zástupce.

Jak zajistit bezpečné pracovní prostředí?

Zaměstnavatelé mají také zodpovědnost za zajistění bezpečného pracovního prostředí pro své zaměstnance. Měli by:

 • Zavést jasnou politiku proti šikaně a diskriminaci.
 • Poskytovat školení zaměstnancům ohledně prevence šikany.
 • Reagovat na stížnosti a situace šikany okamžitě a důkladně je vyšetřovat.
 • Chránit oběti šikany a zabezpečit, aby nedocházelo k odvetě.

1. Jaké jsou právní důsledky šikany na pracovišti?

Právní důsledky šikany na pracovišti mohou zahrnovat občanskoprávní žaloby, které mohou vést k finančním kompenzacím pro oběti. Může to také mít důsledky pro zaměstnavatele, včetně pokut a ztráty pověsti.

2. Jak dlouho by mělo trvat vyšetření případu šikany na pracovišti?

Doba vyšetření případu šikany na pracovišti se může lišit v závislosti na složitosti případu. Je důležité, aby vyšetřování bylo důkladné a spravedlivé, a to i přesto, že může trvat několik týdnů nebo měsíců.

3. Jak mohu pomoci kolegovi, který je obětí šikany?

Pomoci kolegovi, který je obětí šikany, může zahrnovat poskytování emocionální podpory, doporučení kontaktovat nadřízeného nebo personální oddělení a svědčení o pozorovaných incidentech. Je důležité být empatický a solidární.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář