Předávací protokol díla vzor

Předávací protokol díla je důležitým dokumentem, který slouží k oficiálnímu zaznamenání předání uměleckého díla od jedné strany druhé. Tento dokument obsahuje důležité informace o díle, zúčastněných stranách a podmínkách předání. V následujícím článku se podrobněji seznámíme s předávacím protokolem díla a poskytneme vzorový formulář, který můžete využít.

Co je předávací protokol díla?

Předávací protokol díla je právní dokument, který slouží k zaznamenání procesu předání uměleckého díla od autora či vlastníka k novému vlastníkovi nebo instituci. Tento dokument obsahuje veškeré potřebné informace o díle, včetně jeho popisu, technických specifikací, hodnoty a podmínek, za kterých probíhá předání.

Co by měl předávací protokol obsahovat?

Podstatné informace, které by měl předávací protokol díla zahrnovat, jsou:

 • Detailní popis díla, včetně technických specifikací.
 • Jméno a kontakt autora díla.
 • Informace o novém vlastníkovi či instituci, včetně kontaktních údajů.
 • Hodnota díla a podmínky předání.
 • Datum předání a místo, kde k němu došlo.
 • Podepsaná potvrzení obou stran o provedeném předání.

Jaký je účel předávacího protokolu díla?

Předávací protokol díla má několik klíčových účelů:

 • Zaznamenání oficiálního předání díla.
 • Stanovení podmínek, za nichž proběhlo předání.
 • Zajištění evidenčního dokladu pro obě strany.
 • Umožnění autentifikace a zpětného vystopování díla v případě potřeby.
 • Slouží jako důležitý dokument pro právní účely, jako je vlastnictví a pojištění.

Vzor předávacího protokolu díla:

Popis Abstraktní olejomalba
Technika Olej na plátně
Autor Jan Novák
Hodnota 20 000 Kč
Nový vlastník Městská galerie Praha
Datum předání 15. září 2023
Místo předání Městská galerie Praha

Podpis autora: ___________________________

Podpis nového vlastníka: ____________________

Předání uměleckého díla je proces, který vyžaduje pečlivou přípravu a dodržení určitých postupů. Zde jsou některé klíčové kroky, které byste měli zvážit při předávání díla:

1. důkladný popis díla

Před samotným předáním díla je důležité vytvořit detailní popis, který zahrnuje veškeré technické specifikace, materiály a rozměry. Tento popis slouží jako referenční bod pro budoucí vlastníky díla.

2. podepsání předávacího protokolu

Jakmile je popis díla hotový, je nezbytné vytvořit předávací protokol, který by měl obsahovat veškeré relevantní informace o díle a zúčastněných stranách. Tento dokument by měl být podepsán oběma stranami a každá strana by měla obdržet kopii.

3. zajištění správného balení a přepravy

Pokud je dílo fyzicky předáváno, je důležité zajistit jeho bezpečné balení a přepravu. To zahrnuje použití vhodných obalů a ochranných materiálů, které minimalizují riziko poškození během přepravy.

4. evidenční fotografie

Před předáním díla je vhodné pořídit evidenční fotografie, které dokumentují aktuální stav díla. Tyto fotografie mohou být užitečné v případě případných sporů o stav či autenticitu díla v budoucnosti.

5. řádné zakončení procesu

Po úspěšném předání díla by měly být všechny strany spokojeny a mělo by dojít k řádnému uzavření celého procesu. To zahrnuje případné podpisy na předávacím protokolu a předání veškerých dokumentů.

Je předávací protokol právně závazným dokumentem?

Ano, předávací protokol díla je právně závazným dokumentem, který slouží jako oficiální záznam o předání díla. Podepsání tohoto dokumentu oběma stranami poskytuje právní jistotu a evidenci o předání.

Mohu vytvořit vlastní předávací protokol?

Ano, je možné vytvořit vlastní předávací protokol díla. Je však důležité zajistit, aby obsahoval všechny klíčové informace o díle a zúčastněných stranách.

Co dělat v případě sporu o dílo po předání?

V případě sporu o dílo po předání je důležité se obrátit na právního experta, který může poskytnout profesionální právní radu a pomoci při řešení situace.

Kde lze získat vzor předávacího protokolu díla?

Vzor předávacího protokolu díla lze najít v právních šablonách nebo formulářích specializovaných na práva výtvarného umění. Důležité je, aby tato šablona obsahovala veškeré potřebné informace.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář