Kdo je plátcem dph?

Plátcem daně z přidané hodnoty, zkráceně DPH, se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která provádí plánovanou hospodářskou činnost a prodává nebo poskytuje zboží a služby, na které se DPH vztahuje. V tomto článku se podrobně podíváme na to, co DPH je, jak se počítá a kdo je povinen ji platit.

Co je to DPH?

DPH je zkratkou pro daň z přidané hodnoty a jedná se o druh spotřební daně, kterou platíme při nákupu zboží a služeb. Tato daň je postupně hromaděna a předávána státu během dodavatelského řetězce. Zákazníci platí DPH ve formě ceny zboží a služeb, kterou kupují, a dodavatelé poté odvádějí tuto částku státu.

Kdo je plátcem DPH?

Plátcem DPH může být fyzická osoba podnikající na živnostenský list nebo právnická osoba provozující podnikatelskou činnost. Plátcem DPH se stáváte povinně, pokud dosáhnete určeného obratu stanoveného zákonem, který je v České republice stanoven na 1 000 000 Kč. Toto pravidlo se však může lišit v závislosti na vaší konkrétní situaci a druhu podnikání.

Jak se počítá DPH?

DPH se počítá jako procento z ceny zboží nebo služby. V České republice existují dvě sazby DPH: základní sazba ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 15 %. Základní sazba se používá pro většinu zboží a služeb, zatímco snížená sazba se vztahuje na některé specifické kategorie, jako jsou potraviny, léky nebo knihy.

DPH 15 – Na co se vztahuje?

Sazba DPH ve výši 15 % se vztahuje na některé specifické produkty a služby, včetně:

  • potraviny a nápoje,
  • léky na předpis,
  • knihy, noviny a časopisy,
  • ubytování v hotelích a penzionech,
  • zevní péči o zahrady a údržbu zeleně,
  • výstavbu bytů s tím spojenou architektonickou činností.

Vzor faktury pro neplátce dph

Neplátci DPH jsou osoby, které nejsou povinné registrovat se jako plátci DPH kvůli svému nízkému obratu nebo specifické povaze jejich činnosti. Pokud jste neplátci DPH, můžete stále vystavovat faktury, ale ty neobsahují DPH. Zde je vzor faktury pro neplátce DPH:

Název firmy: Vaše firma s.r.o.
Adresa: Ulice 123, Město
IČO: 12345678
Datum vystavení: 1. září 2023
Číslo faktury: 2023/001
Popis zboží nebo služby: Poskytnutí konzultačních služeb
Částka bez DPH: 1 000 Kč

Faqs

Jsem povinen registrovat se jako plátce DPH?

Je třeba se registrovat jako plátce DPH, pokud dosáhnete určeného obratu stanoveného zákonem, který je v České republice stanoven na 1 000 000 Kč. Toto pravidlo se však může lišit v závislosti na vaší konkrétní situaci a druhu podnikání.

Na co se vztahuje sazba DPH 15 %?

Sazba DPH ve výši 15 % se vztahuje na některé specifické produkty a služby, včetně potravin, léků na předpis, knih, ubytování v hotelích a dalších.

Jak se počítá DPH?

DPH se počítá jako procento z ceny zboží nebo služby. V České republice existují dvě sazby DPH: základní sazba ve výši 21 % a snížená sazba ve výši 15 %.

Viz také:

Photo of author

Kestos

Napsat komentář